Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για μη ασφαλή προϊόντα (RAPEX)

Το RAPEX αποτελεί ένα σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα. Όλα τα προϊόντα πλην τροφίμων απευθυνόμενα στους καταναλωτές ή που υπό εύλογες συνθήκες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές περιλαμβάνονται στους σκοπούς, στόχους του RAPEX με εξαίρεση τα φαρμακευτικά και τα ιατρικά προϊόντα.
Η οδηγία 2001/95/ΕΚ (EE L 11, 15.1.2002, σ.4) για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ) αποτελεί τη νομική βάση του Κοινοτικού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων.


Ο σκοπός του RAPEX είναι η εξασφάλιση της ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα και τις δράσεις που λαμβάνονται στα κράτη μέλη ώστε να εμποδίσουν, περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τη διακίνηση ή χρήση προϊόντων ή να επιβάλλουν ειδικές συνθήκες πώλησης ή χρήσης των καταναλωτικών προϊόντων λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων αυτών στην υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.
Εδώ θα βρείτε όλες τις κοινοποιήσεις RAPEX για μη ασφαλή προϊόντα από Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι Ευρωπαϊκές ανακοινώσεις (που περιλαμβάνουν προϊόντα από όλες τις χώρες) είναι χωρισμένες σε κατηγορίες ανά έτος. Οι ανακοινώσεις που αφορούν αποκλειστικά προϊόντα που που εντοπίστηκαν από ελέγχους στην Ελλάδα, βρίσκονται στην κατηγορία "Κοινοποιήσεις Rapex από Ελλάδα".
Όταν ανοίξετε τον σύνδεσμο θα δείτε το προιόν που είναι επικίνδυνο , φωτογραφία του , τη φύση επικινδυνότητας , και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την χώρα που το κοινοποίησε
Η επίτροπος αρμόδια για τα θέματα καταναλωτών κ Magiena Kuneva ανέφερε τα εξής
"Δεν υπάρχουν περθώρια εφησυχασμού σε ζητήματα ασφάλειας  - Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να βεβαιωθούμε ότι η ασφάλεια των προιόντων δεν θα παραμεριστεί αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης , ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχίζουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους καταναλωτές και ότι τα κράτη μέλη θα δαιθέτουν επαρκείς πόρους για την επιβολή
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ . Η έκθεση Rapex ορίζει σαφώς τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχει περιθώριο για περικοπές ή για επιφανειακή προσέγγιση σε ζητήματα ασφάλειας. Αντίθετα , σε περιόδους οικονομικής κρίσης , όταν η τιμή γίνεται ένας βασικός παράγοντας για τις δαπάνες των καταναλωτών , χρειάζεται να επιταχύνουμε τις προσπάθειε μας και να διατηρήσουμε ιδιαίτερα υψηλά τα επίπεδα επαγρύπνησης "

Υ.Γ Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω την  Γραμματεία Καταναλωτικού κινήματος της ΓΣΕΕ για την επιμόρφωση που μας παρείχε για θέματα καταναλωτών μιας και ουδέποτε τόσο εγώ όσο και η πλειοψηφία που παρακολουθήσαμε τα σεμινάρια της γνωρίζαμε την ύπαρξη του πιο πάνω συστήματος το οποίο λειτουργεί από το 2001 - Ρίξτε μια μάτια φίλοι μου στο κατάλογο του RAPEX και θα δείτε με εκπλήξη γνωστά σας προιόντα να μην ειναι ασφαλή και κυρίως προσέξτε ότι αφορά την ασφάλεια των παιδιών σας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top