Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣ Νο 2

Η ανακοίνωση   της ΑΝΕΣ στον ημερήσιο Τύπο είναι , και  αξιολογείται ως ελλιπής και περιέχουσα ασάφειες, διότι θα έπρεπε στην ανακοίνωσή της να αναγράφει τόσο τις δεσμεύσεις που τυχόν είχαν αναληφθεί όσο και να μας αναφέρει τους  λόγους για τους οποίους η ΑTTICA bank   δεν χορήγησε στην εταιρία την εν λόγω εγγυητική επιστολή.
Επειδή το Δ.Σ της ΑΝΕΣ δεν αντιπροσωπεύει   όλους τους μετόχους συμπεριλαμβανομένους και εμάς τους μικρούς θα ζητούσαμε από το Δ.Σ να  δώσει στην δημοσιότητα την επιστολή με την οποία η εν λόγω τράπεζα αρνήθηκε την έκδοση της εγγυητικής επιστολής  και τι επικαλείται γιατί σίγουρα θα υπάρχει επιστολή άλλωστε αυτά τα πράγματα δεν γίνονται προφορικά
Μήπως υπάρχει τίποτε άλλο  π.χ  επαναλαμβάνω μήπως  υπάρχει θέμα φερεγγυότητας της ΑΝΕΣ πράγμα το οποίο κύριοι είσαστε υποχρεωμένοι να μας το γνωστοποιήσετε  ώστε και εμείς να είμαστε προετοιμασμένοι για το μέλλον της ΑΝΕΣ
Παρακάτω σας επισυνάπτω το τι συμβαίνει με τις εγγυητικές επιστολές  με πηγή την capital law
Η λειτουργία της εγγυητικής επιστολής
Η ποικιλία και η πολυμορφία των επιχειρηματικών συναλλαγών διαμόρφωσαν σταδιακά έναν τύπο τραπεζικής πρακτικής, με σκοπό την εξυπηρέτηση αλλά και την εξασφάλιση συγκεκριμένων έργων. Αυτόν της εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή είναι ένα έγγραφο, που εκδίδει μία Τράπεζα και ουσιαστικά εγγυάται την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του πελάτη της έναντι ενός τρίτου δικαιούχου.
·         Οι εγγυητικές επιστολές διακρίνονται σε διάφορους τύπους, ανάλογα με το είδος της έννομης σχέσης που αφορούν. Η εγγυητική επιστολή «συμμετοχής» ή Α’ κατηγορίας, αφορά τις περιπτώσεις όπου το Δημόσιο ή ακόμα και ιδιωτικοί φορείς προκηρύσσουν έναν διαγωνισμό (μειοδοτικό ή πλειοδοτικό) για την κατασκευή π.χ. ενός έργου, οπότε με την προσκομιδή της αποκτάται και το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν  -
Αυτός  ο τύπος μας αφορά
·         Οι εγγυητικές «καλής εκτέλεσης» ή Β’ κατηγορίας, εκδίδονται για την εξασφάλιση πληρωμής δασμών και φόρων εισαγομένων αγαθών.
·         Στο εμπόριο, έχει επικρατήσει και μία κατηγορία εγγυητικών επιστολών, που αποκαλούνται «πληρωμής», με τις οποίες εξασφαλίζεται η εξόφληση μίας εμπορικής οφειλής. Επιπλέον, υπάρχουν και οι λεγόμενες εγγυητικές «εξωτερικού», οι οποίες απευθύνονται σε Τράπεζες ή εμπορικούς οίκους εξωτερικού και αφορούν την κάλυψη κινδύνων, παρόμοιων με τους προαναφερθέντες, πλην όμως, σε επίπεδο διεθνούς εμπορίου.

Ωστόσο η λειτουργία των εγγυητικών επιστολών ως μέσων χρηματοδότησης των επιχειρηματιών τελεί υπό προϋποθέσεις. Πρώτη και βασική προϋπόθεση είναι ο επιχειρηματίας να είναι πελάτης της Τράπεζας η οποία θα εκδώσει την εγγυητική και επιπλέον να πληροί τα πιστοληπτικά κριτήρια (φερεγγυότητα, οικονομική επιφάνεια κ.λπ.), που θα κάνουν την Τράπεζα να αισθάνεται ασφαλής, ότι δεν θα επωμισθεί η ίδια το κόστος μίας εγγυητικής επιστολής, κατ’ ουσίαν «ακάλυπτης».

Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι με την έκδοση μίας εγγυητικής επιστολής, η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, και μάλιστα στην περίπτωση της λεγομένης εγγυητικής «σε πρώτη ζήτηση» άμεσα στον δικαιούχο (δηλαδή αυτόν υπέρ του οποίου εκδίδεται) το αναφερόμενο στην εγγυητική χρηματικό ποσό. Αυτό το ποσό θα πρέπει να είναι κατατεθειμένο στην Τράπεζα από τον προκείμενο πελάτη της, αλλιώς το καλύπτει η ίδια η Τράπεζα. Βεβαίως, είναι ενδεχόμενο η εγγυητική επιστολή να περιέχει διατύπωση, ότι το αναφερόμενο σε αυτήν ποσό θα καταβληθεί υπό κάποιους όρους, οι οποίοι θα πρέπει να αξιολογηθούν από την Τράπεζα. Η πληρωμή του ποσού της εγγυητικής από την Τράπεζα αποκαλείται στην τραπεζική ορολογία «κατάπτωση» της εγγυητικής επιστολής.

Πίσω από όλα αυτά τα ωραία, υπάρχουν δύο βασικά δεδομένα. Η εγγυητική επιστολή είναι μία μορφή τραπεζικής χρηματοδότησης, πράγμα που σημαίνει, ότι η Τράπεζα, προτού προβεί στην έκδοσή της, φροντίζει να είναι εξασφαλισμένη ότι τα χρήματα που μπορεί να κληθεί κάποια στιγμή να καταβάλει είναι καλυμμένα 100%. Μία παράπλευρη βεβαιότητα λέει, ότι οι Τράπεζες ποτέ δεν χάνουν. Συνεπώς, φαίνεται να συνάγεται ασφαλώς το συμπέρασμα, ότι αυτός που θα κληθεί τελικά να πληρώσει το ποσό μιας εγγυητικής επιστολής είναι πάντοτε ο πελάτης, κι αυτό είναι ένα επιχειρηματικό ρίσκο, που θα πρέπει ο τελευταίος να λαμβάνει με επίγνωση.

Ένα κρίσιμο εξάλλου ερώτημα που αφορά την λειτουργία της εγγυητικής επιστολής είναι εάν η Τράπεζα υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να καταβάλλει στον δικαιούχο της το ποσό που της αντιστοιχεί. Ευλόγως, τίθεται εδώ ο εξής προβληματισμός από τον πελάτη που θα κληθεί τελικά να πληρώσει: αν προκύψουν νομικά και πραγματικά ζητήματα, που να καθιστούν την «κατάπτωση» της εγγυητικής προβληματική και συγκεκριμένα εάν η έννομη σχέση, που αποτέλεσε το υπόβαθρο για την έκδοση της εγγυητικής δεν εξελιχθεί ομαλά και αμφισβητείται η χρηματική απαίτηση, που ενσωματώνεται στην εγγυητική, ποιά θα πρέπει να είναι η στάση της Τράπεζας.

Έτσι, θα πρέπει να είναι σαφές, ότι η Τράπεζα δεν υποχρεούται αναμφίλεκτα να πληρώσει σε κάθε περίπτωση. Όταν η εγγυητική εκδίδεται υπό όρους, θα πρέπει να πληρούνται οι συγκεκριμένοι όροι, για να πληρώσει. Ένα το κρατούμενο, λοιπόν: προσοχή στην διατύπωση των όρων, γιατί μπορεί να αποδειχθούν καίριοι την κρίσιμη στιγμή. Επιπλέον, όταν μία εγγυητική έχει ορισμένη διάρκεια, η παρέλευση αυτής, απελευθερώνει την Τράπεζα από την υποχρέωση καταβολής. Ωστόσο, στην εγγυητική επιστολή «σε πρώτη ζήτηση» η ανάληψη της υποχρέωσης της Τράπεζας είναι ανεπιφύλακτη, η δε τελευταία δεν έχει το δικαίωμα να ελέγξει εάν η οφειλή είναι έγκυρη.

2 σχόλια:

 1. ΑΝ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ 4ΕΤΙΑ .
  ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ Γ...... ΜΕΓΑΛΕΙΟ.
  ΚΑΤΑΚΑΗΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟ ΑΝΕΣ ΤΙ ΣΑΣ ΕΜΕΛΛΕ ΝΑ ΠΑΘΕΤΕ .
  ΑΥΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΕΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΑΡΟΙ.
  ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΑΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ETSI EINAI OTAN XOREVAN TO NTARI- NTARI STO GIALO PETOUN OI GLAPOI KI ETRWGAN SOYVLAKIA KAMARWNAN KIOLAS OI ANOHTOI, TWRA POU DEN EXOUN KARAVI NA FEROUN TA EBOREYMATA TOYS KAPOIOI, H NA PANE RODO KAPOIOI ALLOI H TO SPOUDEOTERO AN ARWSTHSOUME DEN THA BOROUME NA METAFERTHOUME NA DOUME TI XORO THA XOREPSOUME, TO XORO TOU ZALOGOU. POU EINAI OLOI AYTOI OI FANATISMENOI POU THN PERASMENOI TERAETIA HRTHAN ME TETOIA MANIA NA TON VGALOUN DHMARXO??FETOS GIATI DEN ERXONTE???AYTOI TON EVGALAN EMEIS TON LOUSTHKAME"TO PAIDAKI" ALLA VEVAIA TO ROUSFETAKI TOUS EGINE TI TOUS NOIAZEI TWRA????

  ΑπάντησηΔιαγραφή

back to top