Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Για να μαθαίνουν μερικοί κακόβουλοι άσχετοι

Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα σε άλλο ιστολόγιο εις βάρος μου αν και δεν θέλω να απαντώ σε ανυπόστατες κατηγορίες που απευθύνονται σε εμένα προσωπικά ,θα απαντήσω στους εν λόγω κυρίους τους οποίους γνωρίζω , μόνο για τον λόγο ότι αναφέρονται στο σωματείο το οποίο τυγχάνει να  εκπροσωπώ δηλ το σωματείο των ασυρματιστών
  • Πρώτα από όλα δεν έχουν κανένα δικαίωμα να αναφέρονται σε σωματείο στο οποίο δεν είναι μέλη ούτε τους αφορά
  •  Μην  νομίζετε οτι κρυβόμενοι  πίσω από την ανωνυμία σας μπορείτε να προσβάλλετε θεσμούς και πρόσωπα και ότι δείχνετε πολιτισμό πλανάστε αν θέλετε κάντε το επώνυμα 
  • Ας ασχοληθούνε με τα δικά τους θέματα και τα θέματα του σωματείου αφορούν άλλους .
Και για την άποψη που τάχα εκφράζουν για την οποία δεν τους πέφτει λόγος έτσι και αλλιώς , έτσι για να μαθαίνουν ας δούνε τι ισχύει με τον αστικό κώδικα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ*

(* Όπως ισχύει μετά τον τελευταίο ν 3089/2002, ο οποίος επέφερε αλλαγές στα άρθρα 1455-1460 [νέο κεφάλαιο όγδοο], 1461-1465, 1471,1475, 1478, 1479 [κεφάλαιο ένατο], 1711, 1924 Α.Κ. και 121 ΕισΝΑΚ.)
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Άρθρο 103
Διάλυση του σωματείου
Το σωματείο διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση της συνέλευσης των μελών.
Άρθρο 104
Το σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό. Το σωματείο διαλύεται μόλις τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα.
Άρθρο 105
Με απόφαση του πρωτοδικείου μπορεί να διαλυθεί το σωματείο, αν το ζητήσει η διοίκησή του ή το ένα πέμπτο των μελών του, ή η εποπτεύουσα αρχή: 1. αν, επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από άλλα αίτια,είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να
λειτουργεί το σωματείο σύμφωνα με το καταστατικό. 2. αν ο σκοπός του σωματείου εκπληρώθηκε ή αν από τη μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότιο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί. 3. αν το σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.
(Η § 2 του άρθρου 105 καταργήθηκε με το άρθρο 53 ΕισΝΚΠολΔ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top