Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Ο δρόμος ( της Δρακούντα ) είχε την δική του ιστορία ..............ο δήμος μας την έγραψε καλά

ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ Η ΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΧΛΕΥΑΖΕΙ ΤΗΝ  ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ
Παρόλα όσα σας είχαμε καταγγείλει για την διάνοιξη δρόμου καταστρέφοντας βράχια στην θέση Δρακούντα  με την χρήση της μπουλντόζας του δρόμου ενώ οι εργασίες είχαν σταματήσει ξεκίνησαν πάλι σήμερα
Οι  εργασίες σταμάτησαν   κατόπιν καταγγελιών  και ελπίζουμε να μην μας αγνοήσετε  .
Από ότι πολύ καλά διαφαίνεται  δεν ξέρετε να ξεχωρίζετε τους ιδιωτικούς δρόμους από τους Δημοτικούς ( βλέπε χρήση μπουλντόζας Δήμου ) και  την εξυπηρέτηση των  ατομικών συμφερόντων από την εξυπηρέτηση του συνολικού οφέλους  
Η εν λόγω διάνοιξη ισοδυναμεί με μία ισχυρότατη παρέμβαση στο περιβάλλον του νησιού , πιθανά καταλυτική για τη πορεία του και μάλλον γίνεται με δόλιο σκοπό ( αύξηση αξιών γης , κόψιμο οικοπέδων , εξυπηρέτηση ορισμένων ατόμων , εξόφληση πελατειακών γραμματίων   κλπ ) ανοίγετε την όρεξη σε διάφορα συμφέροντα και έχετε μετατρέψει σε ανεξέλεγκτη και την μη τήρηση των περιορισμών του τυπικού των χωροταξικών διαδικασιών .
Αγαπητοί μου φίλοι Σας παραθέτω το τι   ισχύει  για  την διάνοιξη δρόμων
'Άρθρο 162
Γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης .
(άρθρο 17 ν.δ.17.7./16.8.1923, άρθρο μόνο παρ. 6 ν.δ. 3/17.12.1925, άρθρο 1 ν. 3976/1929, άρθρο 1 π.δ.  24/31.5.1985)

Η δόμηση εκτός των αναφερόμενων στο άρθρο 181 ζωνών υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 160, οι οποίοι καθορίζονται με π.δ/τα που εκδίδονται μετά γνώμη του ΚΣΧΟΠ. Οι περιορισμοί αυτοί αποσκοπούν στην παρεμπόδιση δημιουργίας συνοικισμών χωρίς να έχει προηγουμένως εγκριθεί το σχέδιό τους. Εξαιρείται η περίπτωση της δόμησης δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές και σε αναγνωρισμένες διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς, η οποία διέπεται από τις σχετικές με τη δόμηση εντός των ζωνών διατάξεις του άρθρου 181.
…………………………………….
Ως δημοτικές ή κοινοτικές οδοί για την εφαρμογή του παρόντος, θεωρούνται οι οδοί που ενώνουν οικισμούς του ίδιου δήμου ή κοινότητας μεταξύ τους ή οικισμούς όμορων δήμων ή κοινοτήτων ή με διεθνείς, εθνικές ή επαρχιακές οδούς. Σε περίπτωση που μεταξύ των προαναφερόμενων οικισμών υπάρχουν περισσότερες από μία δημοτικές ή κοινοτικές οδοί που συνδέουν αυτούς, οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται μόνο σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο στην κυριότερη από τις οδούς αυτές. Η αναγνώριση των οδών αυτών σε κυριότερες ή μοναδικές, γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη μετά από γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού.

Και επειδή παίζουν και δύο σενάρια δηλ.
1.       Να μας πείτε ότι κάνετε εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας μην το κάνετε γιατί ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι οι περιπτώσεις καθορισμού όπως ξέρουμε ότι και για αυτή την κατηγορία χρειάζεται άδεια .
2.       Να μας πείτε ότι δεν έχετε καμία ανάμειξη στο έργο τότε να μας πείτε δημόσια   με τίνος εντολή χρησιμοποιείτε η μπουλντόζα του δήμου και να του αποδοθούν ευθύνες

 Διαφορετικά απαντήσατε  
  • Ποιος αδειοδότησε το συγκεκριμένο έργο και πότε;
  • Ποιος είναι ο αριθμός απόφασης του Περιφερειάρχη  για την διάνοιξη του εν λόγω δρόμου
  • Έχετε έγκριση από το ΠΕ.ΧΩ και ποιος είναι ο αριθμός έγκρισης της περιβαλλοντικής μελέτης  
  • Παρακαλούμε για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων.
Επίσης παρακαλώ πολύ απαντήσατε
Πώς δικαιολογούνται τόσο βίαιες επεμβάσεις, όταν εκτιμάται ότι η διάνοιξη του δρόμου μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον
Και επειδή  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗ….
Μήπως τάχιστα θα πρέπει να  ζητήσουμε να
ΝΑ ΓΙΝΕΙ  ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ  ΤΟΥΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ;  
για να δείτε ή να προσθέσετε σχόλια πηγαίνετε τον κόροσορα σας ( ποντίκι) στην  ακριβώς κάτω από εδώ γραμμή δεξί μέρος και πιέσατε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top