Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Ο Συνήγορος του Πολίτη…ακυρώνει πρόστιμο και…τινάζει στον αέρα τις ελαττωματικές κλήσεις

Σε προηγούμενη ανάρτηση  είχα αναφερθεί σε  συγκεκριμένους  νόμους  αλλά  για  την  ελεγχόμενη  στάθμευση  και  τη  μορφή  των  πινακίδων.Από  τα  παρακάτω  φαίνεται  ότι  τα  μέρη  που  θα  τοποθετηθούν  πινακίδες  και  διαγραμμίσεις , πρέπει  να  προκύπτουν  βάσει  μελετών.

Για αυτό όλοι εσείς οι οποίοι κληθήκατε να πληρώσετε πρόστιμα για δήθεν παράνομη στάθμευση ελέγξτε αν ο Δήμος Σύμης είχε ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με τον Νόμο Ν.2696/1999 ( Κ.Ο.Κ.) άρθρο 52 παρ.1 και το Ν.3542/2007 άρθρο 46 παρ.1 δηλαδή είχε τις προ-απαιτούμενες μελέτες και την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και αν διαπιστώσετε ότι κακώς σας επεβλήθηκαν τα πρόστιμα τότε διεκδικήστε την επιστροφή των χρημάτων σας και μην δέχεστε  επιβολή άλλων νέων προστίμων πριν και εάν ολοκληρωθεί η νόμιμη διαδικασία  

Σύμφωνα  με το Ν.2696/1999 ( Κ.Ο.Κ.)  άρθρο 52 παρ.1  και  το Ν.3542/2007 άρθρο 46 παρ.1 ,
"Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό των μονοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Νομαρχιακού ή Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.
Κατ’ εξαίρεση, τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή της Περιφέρειας, με αποφάσεις των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτά αφορούν:
α) Το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας, τις παρακαμπτήριες οδούς αυτού και αυτές που το επηρεάζουν, καθώς και τα υπάρχοντα ή προγραμματιζόμενα συγκοινωνιακά έργα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων στο αστικό και υπεραστικό δίκτυο.
β) Το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, των Δήμων και Κοινοτήτων:
-Του Νομού Αττικής, εκτός των Δήμων και των Κοινοτήτων των Επαρχιών Αιγίνης, Κυθήρων, Τροιζηνίας, Ύδρας και του υπολοίπου Επαρχίας Πειραιώς.
-Του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Μενεμένη, Αμπελόκηποι, Εύοσμος, Σταυρούπολη, Πολίχνη, Νεάπολη, Άγιος Παύλος, Πανόραμα, Θέρμη, Ευκαρπία, Καλοχώρι, Ελευθέριο Κορδελιού
, Πυλαία, Συκεών και Τριανδρία).
-Του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου (Βόλος, Ν. Ιωνία, Ν. Δημητριάδα, Αγ. Παρασκευή, Άγ. Γεώργιος, Άνω Βόλος, Άλλη Μεριά).
-Του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου (Ηράκλειο, Αλικαρνασσός, Γάζι) και
-Των Δήμων Πατρών και Λάρισας.
γ) Τις παρακαμπτήριες οδούς του βασικού δικτύου της προηγούμενης περίπτωσης και τις οδούς που επηρεάζουν το ανωτέρω δίκτυο ή την κυκλοφορία στα όρια των δήμων ή κοινοτήτων.
Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
Οι παραβάτες των παραπάνω κανονιστικών αποφάσεων, που αφορούν θέματα κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
Αν από τη λήψη των μέτρων της παρούσας παραγράφου επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την περιοχή αρμοδιότητάς του ή των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τις άλλες περιοχές της χώρας.

======================

Ο Συνήγορος του Πολίτη…ακυρώνει πρόστιμο και…τινάζει στον αέρα τις ελαττωματικές κλήσεις

Ο Συνήγορος του πολίτη έχει δεχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του μεγάλο αριθμό αναφορών, με τις οποίες οι πολίτες διαμαρτύρονται για τη βεβαίωση παράνομης στάθμευσης από τη Δημοτική Αστυνομία διαφόρων πόλεων, καθώς και την οφειλή που προκύπτει από αυτή. Στις αιτήσεις τους οι πολίτες αμφισβητούν κυρίως είτε τα πραγματικά περιστατικά της παράβασης είτε τα τυπικά στοιχεία της βεβαίωσης της παράβασης είτε τέλος την ίδια την αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας να βεβαιώνει νόμιμα παραβάσεις του ΚΟΚ.

Ως «βόμβα» του Συνηγόρου του Πολίτη, που κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα χιλιάδες κλήσεις τις οποίες έχει βεβαιώσει η Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου για παράνομη στάθμευση τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζουν κύκλοι του ομώνυμου Δήμου, την δικαίωση Ηρακλειώτη δημότη(9) , στον οποίο είχε βεβαιωθεί παράβαση, χωρίς όμως στο σώμα της εκδοθείσας κλήσης να αναγράφονται τα ακριβή στοιχεία του δρόμου όπου είχε σταθμεύσει το όχημά του. Ο Συνήγορος του Πολίτη, με πρόσφατη γνωμοδότησή του, αποφαίνεται ότι η παράλειψη αυτή είναι παρατυπία, ζητώντας από το Δήμο Ηρακλείου να ακυρώσει την κλήση.

Μάλιστα ο ίδιος ζητά τώρα από τη Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου όχι μόνο να ακυρώσει την κλήση, αλλά προαναγγέλλει ότι η έκθεση-καταπέλτης, την οποία υπογράφει η βοηθός Συνηγόρου κ. Καλλιόπη Σπανού, θα έχει αποδέκτη και το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. «Σας καλούμε να προβείτε στην έκδοση απόφασης με την οποία θα ακυρώνεται η έκθεση βεβαίωσης παράβασης με αριθμό 207579/02-02-2011 της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου. Το παρόν πόρισμα κοινοποιείται στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης», δηλώνει χαρακτηριστικά η κυρία Σπανού.

Η γνωμοδότηση αυτή της ανεξάρτητης Αρχής, φαίνεται πως ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, αφού πλέον αποτελεί προηγούμενο ώστε να τίθεται εν αμφιβόλω η εγκυρότητα χιλιάδων κλήσεων, από τους περισσότερους Δήμους της χώρας , οι οποίες έχουν βεβαιωθεί με ανάλογο τρόπο.

Υπ’ αυτή την έννοια και η οικεία Δημοτική Αστυνομία κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με "βροχή" ενστάσεων ακυρότητας των κλήσεων που έχει βεβαιώσει, ή και προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια, με απρόβλεπτες απώλειες για τα ταμεία του εκάστοτε  Δήμου.

=================

Δυστυχώς αλλά είναι πολλοί οι «παραβάτες» για παράνομη στάθμευση, οι οποίοι , αμφισβητούν την εγκυρότητα της αντίστοιχης «βεβαίωσης – παράβασης», της γνωστής κλήσης, όπως στις περισσότερες των περιπτώσεων την βεβαιώνει ο Δημοτικός Αστυνομικός.

Το θέμα φυσικά και δεν είναι μόνο τοπικό. Αντίθετα εμφανίστηκε και εμφανίζεται σε πολλούς Δήμους της χώρας, όπου οι κάπως περισσότερο ψαγμένοι δημότες, έχουν προβάλλει σχετικές αντιρρήσεις για την εγκυρότητα των ροζ χαρτιών, οι οποίες όμως ελάχιστα έως καθόλου εισακούονται από την πλευρά της Δημοτικής Αστυνομίας.

Το αποτέλεσμα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, είναι οι ενδιαφερόμενοι δημότες να προσφεύγουν διαμαρτυρόμενοι στον συνήγορο του πολίτη και κάποιοι άλλοι να τολμούν να ζητούν ακόμη και δικαστική προστασία.

Το παρήγορο είναι ότι ορισμένοι Δήμοι, επιδεικνύοντας την κοινωνική ευαισθησία τους, έσπευσαν να θέσουν σχετικό ερώτημα στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και ευτυχώς πήραν απαντήσεις , οι οποίες κατά ένα τρόπο «δικαιώνουν» τους περισσότερους ενιστάμενους πολίτες.

Οι πλημμέλειες που ακυρώνουν την κλήση

Το βασικό ερώτημα, όπως ευρύτερα τίθεται, είναι περίπου: «πότε μια κλήση που εκδίδει Δημοτικό όργανο για παράνομη στάθμευση, είναι άκυρη…και αν σε μια τέτοια περίπτωση , μπορεί και πως να διαγραφεί το αντίστοιχο πρόστιμο».

Πάνω σε αυτό το ερώτημα, ο συνήγορος του πολίτη σε σχετική γνωμοδότηση(1), που εξέδωσε με αφορμή σχετική προσφυγή Πατρινών «παραβατών» , αποφαίνεται πως σε σύνολο 51 αναφορών «δικαιώθηκαν» οι 48, ενώ παράλληλα υπεδείκνυε στον Δήμο Πατραίων τα μέτρα που πρέπει να λάβει , προκειμένου στο μέλλον να αποφεύγονται αδικίες, και αντιπαραθέσεις μεταξύ δημοτών και των αρμοδίων υπηρεσιών του.

Αλλά το κυριότερο είναι ότι ζήτησε και πέτυχε(.Αποφ 397/25/4/2005 Δ.Σ Πατραίων) τη διαγραφή του προστίμου από συγκεκριμένη κλήση η οποία έπρεπε να ακυρωθεί ,ως μη νομότυπη..
Ειδικότερα, τόσο από την εν λόγω γνωμοδότηση της ανεξάρτητης Αρχής, όσο και από τις σχετικές απαντήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών(2), επί τεθέντων σχετικών ερωτημάτων από ορισμένους Δήμους προκύπτει, ότι η κλήση για παράνομη στάθμευση, πάσχει ακυρότητας, όταν στο σώμα της:

- δεν αναγράφεται επακριβώς ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, το είδος(ΙΧ, Δ.Χ), η μάρκα, το χρώμα, η φύση της παράβασης με ρητή παραπομπή στην αντίστοιχη διάταξη του Κ.Ο.Κ, η ημερομηνία του συμβάντος, η ακριβής τοποθεσία του (σ.σ οδός και αριθμός), η ποινή που επιβλήθηκε, το ακριβές ποσό του προστίμου και τα πλήρη στοιχεία του οργάνου που βεβαίωσε την παράβαση.

Ακόμη, σύμφωνα με κύκλους της ΕΛΑΣ, η πιο πάνω κλήση είναι άκυρη και όταν δεν την βεβαιώνει στέλεχος της Δημοτικής Αστυνομίας, «διαπιστευμένο» στην Τροχαία. Μάλιστα, σχετικά με το τελευταίο , έχει καταγγελθεί από δημότες-παθόντες άλλων Δήμων , ότι απλοί Δημοτικοί υπάλληλοι , προκειμένου να «συμβάλουν» στη μαζική κοπή κλήσεων, υποδύονται τον Δημοτικό Αστυνομικό, φορώντας ακόμη και την ανάλογη στολή.

Διαγράφεται το πρόστιμο, όταν η κλήση είναι άκυρη
Επομένως, σε κάθε κλήση που παρουσιάζει κάποιο από τα προαναφερθέντα.
ελαττώματα, η Δημοτική Αστυνομία πρέπει να ανακαλέσει τη σχετική πράξη βεβαίωσης της παράβασης(4) , ενώ ο αντίστοιχος ΟΤΑ οφείλει να μην προχωρήσει στην είσπραξη του προστίμου.

Στη συνέχεια η Οικονομική υπηρεσία του ΟΤΑ, οφείλει να προβεί σε διαγραφή της εγγραφής από τους χρηματικούς καταλόγους, ή αν η οφειλή έχει βεβαιωθεί ταμειακά να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο(5) να αποφασίσει την διαγραφή της, με το αιτιολογικό της «λανθασμένης εγγραφής».

Συναφώς επισημαίνεται ότι η εγγραφή της παράβασης και του προστίμου που τη συνοδεύει στον χρηματικό κατάλογο του Δήμου, γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος της εγγραφής, όπου ταυτόχρονα αναφέρεται και η αποκλειστική προθεσμία των 60 ημερών(6), μέσα στην οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί με προσφυγή του στα διοικητικά δικαστήρια να ζητήσει τη διαγραφή της επίμαχης παράβασης.

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση η παράβαση να έχει επισυμβεί σε χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης, ο οποίος και φέρει τη σήμανση Ρ-69.

Εδώ το κάθε εμπλεκόμενο μέρος(Δημοτικός Αστυνομικός, παραβάτης) , οφείλει να γνωρίζει ότι ο καθορισμός του χώρου και το οικείο τέλος , ρυθμίζονται με αποφάσεις των Νομαρχιακών, Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων(7), τα επιβαλλόμενα όμως για την παράβαση των όρων της στάθμευσης αυτής πρόστιμα προβλέπονται, αποκλειστικά, στις σχετικές διατάξεις του ίδιου ΚΟΚ. Οι οποίες αναφέρουν ότι το πρόστιμο μιας τέτοιας παράβασης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του1/3, ούτε μεγαλύτερο των2/3, εκείνου της αντίστοιχης παράβασης, όπως αυτό καθορίζεται από τον ΚΟΚ, κατά τον χρόνο τέλεσής της.

Με αυτή την έννοια, στην περίπτωση που στο σώμα της επιδιδόμενης κλήσης, για παράβαση πινακίδας P-69, αναγράφεται ποσό, διαφορετικό του προβλεπόμενου, αυτό είναι παράνομο, η επίμαχη κλήση άκυρη και το πρόστιμο μη καταβλητέο(8).

Όποιος επίσης νομίζει ότι του έχει επιβληθεί κλήση για σταθμευση  χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες όπως αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αναφορά στο συνήγορο του πολίτη  βλέποντας 
Πώς υποβάλλεται η αναφορά;
Τι πρέπει να περιέχει η αναφορά;
Πού υποβάλλεται η αναφορά και
Τό έντυπο αναφοράς  πατώντας
εδώ


ΠΗΓΕΣ
(1) αρ. Πρωτ:1913/18-10-2005, γνωμοδότησης Συν. Πολίτη
(2)Αρ. Πρωτ: 65171/9/9/2009 και 8868/15/3/2010 απαντήσεων Υπουργείου Εσωτερικών
(3)Υπ’αρ. 2515/64/2007, ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και ΥΠΕΧΩΔΕ
(4)Άρθρ.21 Κ.Δ.Δ
(5)Άρθρ. 174 Κ.Δ.Κ, περί διαγραφής χρεών, ένεκα «λανθασμένης εγγραφής»
(6)Άρθρ. 66 Κ.Δ.Δ
(7)Το άρθρ.59 παρ. 1 του ν. 1416/1984 και ν. 2696/1999
(8)ΣΤΕ, Αρ Απ 3266/2008
(9)Εφημ. Νέα Κρήτη-23/3/2011
(10) 45081/97,ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top