Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Περιοχής Ν.Αιγαίου


Το πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασία αποτελεί μία θεσμική καινοτομία η οποία κινητοποιεί τοπικούς φορείς και εξασφαλίζει την απασχόληση σε ανέργους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Για το Πρόγραμμα περιοχής Νοτίου Αιγαίου Πατήστε εδώ όπου θα βρείτε αναλυτικότατα ότι αφορά το πρόγραμμα προυποθέσεις κλπ

Όπως φαίνεται από τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης 17/6 /2011  ο Δήμος Σύμης πήρε απόφαση να συμμετάσχει  ως συμπράττων φορέας στο πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης   χωρίς όμως να αναφέρεται αν έχει βρεθεί ο φορέας απασχόλησης και αν έχει υπογραφεί κάποιο μνημόνιο με αυτόν όπως ορίζει η προκήρυξη
Για τα πρακτικά του Δημοτικου Συμβουλίου πατήστε εδώ


Τι σημαίνει συμπράττοντες φορείς   

ΟΤΑ   Α' και Β' βαθμού (Δήμοι - Περιφέρειες) και τα νομικά τους πρόσωπα, κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Ο εκάστοτε δε    συμπράττων φορέας, πρέπει να αναζητήσει το φορέα απασχόλησης για να ενταχθεί  στο πρόγραμμα υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ   Μήπως θα μπορούσε να μας  πει κάποιος από τον Δήμο αν έχει επιλεχθεί  φορέας  απασχόλησης και αν έχει υπογράψει κάποιο μνημόνιο  μαζί του  Επίσης εάν  έχουν επιλεγεί από κοινού με τον φορέα απασχόλησης    τα προγράμματα  απασχόλησης γιατί στις αιτούμενες θέσεις   δεν βλέπω πουθενά να  περιλαμβάνονται και κάποια προγράμματα που αφορούν το έμψυχο υλικό της Σύμης και κυρίως  τα παιδιά και  δεν νομίζω ότι η φύλαξη των παιδικών χαρών  αποτελεί δημιουργική απασχόληση παιδιών καθώς επίσης και εσείς σας αναγνώστες  θα   κρίνετε και θα διαπιστώσετε ότι διάφορες άλλες αιτούμενες θέσεις δεν  αποτελούν τα κυρίαρχες ανάγκες    

Τι σημαίνει Δικαιούχοι Πράξης – Φορείς απασχόλησης  

Τοπικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέχρι και την ίδρυση Εθνικού Φορέα Απασχόλησης με τη συμμετοχή Κοινωνικών Εταίρων όπως
·         Σωματεία, Ιδρύματα,
·          Εταιρείες Αστικού Δικαίου,
·         Συνδικαλιστικές Οργανώσεις,
·         Εργατικά Κέντρα, ΙΝΕ ΓΣΕΕ,
·         Ινστιτούτο ΓΣΕΒΕΕ,
·         Επαγγελματικές Ενώσεις, κλπ.),

Σε ποιους πολίτες απευθύνονται τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας;

Η κοινωφελής εργασία απευθύνεται στις εξής κατηγορίες συμπολιτών μας:
Άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ με προτεραιότητα σε:

 • μακροχρόνια ανέργους,
 • βραχυχρόνια ανέργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας,
 • έμποροι και λοιποί επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν δύο έτη,
 • υποαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες (δικηγόροι, μηχανικοί, ιατροί, κ.ο.κ) βάσει εισοδηματικών κριτηρίων,
 • άνεργους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία.
Εάν αναζητάς απασχόληση …

 • Εγγράψου στον ΟΑΕΔ της περιοχής σου
 • Αναζήτησε τις προκηρύξεις /προσκλήσεις της περιοχής σου για να ενημερωθείς για το έργο που ζητείται να γίνει
 • Και επειδή παρακάτω γίνεται αναφορά στους δικαιούχοι πράξης  να Απευθυνθείς  στα Σωματεία / Ιδρύματα / Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες που έχουν αναλάβει με το μνημόνιο συνεργασίας το έργο και υπέβαλε τα στοιχεία σου
ΑΡΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  Πως γίνεται η επιλογή των ωφελουμένων/ανέργων;

  • Η επιλογή των ωφελουμένων ανέργων για την υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Εργασίας, γίνεται βάσει αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα κριτήρια του Ν. 3250/2004  δηλ. με βάση κριτήρια που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση των ωφελουμένων ( για τον νόμο 3250/2004  -  Μερική απασχόληση στο Δημόσιο στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου πατήστε εδώ ).
  Παράλληλα, για τη διασφάλιση του τρόπου επιλογής καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση των ωφελούμενων στο διαδίκτυο και στον Τύπο.

  Ποια είναι η διάρκεια της απασχόλησης και πως θα αμείβονται οι δικαιούχοι;

  • Προβλέπεται η καταβολή επιδόματος κοινωνικής εργασίας με αποδοχές που μπορούν να φθάσουν και τα 625€ / μηνιαίως, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.
  • Η μέγιστη διάρκεια απασχόλησης είναι 5 μήνες.

  Ποιες δράσεις απασχόλησης περιλαμβάνουν τα προγράμματα;

  Τα Προγράμματα αφορούν κατά κύριο λόγο δράσεις κοινωνικής εργασίας, το φυσικό έργο ή οι υπηρεσίες των οποίων, διαμορφώνονται στη λογική της ολοκληρωμένης παρέμβασης (δηλ. με έναρξη, λήξη, συγκεκριμένο αποτέλεσμα, συγκεκριμένους πόρους, παρακολούθηση, αξιολόγηση). Περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  • έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων ή/και αθλητικών υποδομών,
  • έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας,
  • ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος,
  • αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων,
  • περιβαλλοντική εκπαίδευση,
  • διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών,
  • δημιουργική απασχόληση παιδιών,
  • προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ, παιδική φροντίδα,
  • κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
  • οδική ασφάλεια μαθητών,
  • σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών/υποβαθμισμένων περιοχών,
  • έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας.

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  back to top