Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Εττισκευή οδοστρώματος Κεντρικής Παραλιακής οδου Αιγιαλού Σύμης

Όπως όλοι γνωρίζουμε η κεντρική παραλιακή οδός , κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, έχει προβλήματα υπερχείλισης από θαλασσινό νερό, λόγω της ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας με αποτέλεσμα η διέλευση των πεζών να είναι δυσχερής  και επιπλέον όλα τα μηχανοκίνητα μέσα που αναγκάζονται να κάνουν διέλευση μέσα από το θαλασσινό νερό να υφίστανται βλάβες.

Φυσικά και δεν είμαστε αντίθετοι στο να γίνουν έργα ώστε να υπάρξει ΜΟΝΙΜΗ και ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ λύση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό .
Είμαστε όμως αντίθετοι  στο να γίνονται έργα χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.
 Όπως θα διαπιστώσετε από το έγγραφο το οποίο σας υποβάλλω πατήστε εδώ  για να το δείτε πριν να ξεκινήσει το έργο θα έπρεπε να έχει εξασφαλίσει κάποιες  άδειες όπως αυτές αναφέρονται στην τελευταία σελίδα και οι οποίες όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω από υπεύθυνεσ και έγκυρες πηγές δεν έχουν δοθεί.
Επίσης δεν γνωρίζουμε το ύψος της δαπάνης αφού δεν υπάρχει καμία αναφορά για την εκτέλεση του έργου ούτε στο διαδίκτυο μετά την εφαρμογή του ΔΙΑΥΓΕΙΑ ούτε στον προυπολογισμό όπως προβλέπεται από τον σχετικό νόμο
Άρα τίθεται ερώτημα ποιος θα το πληρώσει και αν θα μπορέσει να το πληρώσει ο Δήμος και τι πλάκες θα χρησιμοποιηθούν καθώς στην Σύμη όπως αναφέρει το έγγραφο αυτό  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Μήπως θα έπρεπε να δοθεί μια Σοβαρή απάντηση  από την πλευρά της Τοπικής μας Αρχής και να αναλάβει την ευθύνη του έργου ?

Για το να πάρετε μια γεύση διαφάνειας διαβάστε το παρακάτω που αφορά εκτέλεση έργων στην Σύμη
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Συνήρθε σε συνεδρίαση το βράδυ της 16ης  Μαρτίου 2011  το Δ.Σ . του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδ/νήσου υπό την προεδρία του δημάρχου κ. Στάθη Κουσουρνά,  .όπου και ενέκρινε  τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσιά του διάταξη
40. Εγκριση μελέτης: "Χρηματοοικονομική ανάλυση για τα έργα των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που παράγουν έσοδα [άρθρο 55 του ΚΑΝ. (ΕΚ) 1083/2006]" του προς ένταξη στο ΕΣΠΑ (με αίτηση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013) λιμενικού έργου: «Κατασκευή αποβάθρας στη θέση Πέταλο Λιμένα Σύμης» αναδόχου μελετητή Αλεβίζου Κυριάκου Οικονομολόγου, συνολικής δαπάνης (αμοιβής) 3.477,00 ­ Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.».
43. Εγκριση 4ου λογαριασμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιάς και επέκταση τμήματος της προβλήτας στο Πέδι Σύμης» εργολαβίας «Κων/νος Μπαρτσώκας», με δεδομένη την σχετική προέγκριση του από την περιφέρεια Ν.Α.
44. Εγκριση 1ου και τελικού λογαριασμού για τη σύνταξη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Κρηπίδωση - Διαπλάτυνση της παραλιακής οδού στη ΝΑ πλευρά του Ορμου Πανορμίτη Σύμης», αναδόχου μελετητή Φ. Αρφαρά, ποσού 7.950,64 ­ Ευρώ, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top