Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Επειδή πολλοί συνάδελφοι ναυτεργάτες  με ρωτούν τι συμβαίνει  με τα δεδουλευμένα  που η γνωστή ΕΤΑΙΡΕΙΑ  τους χρωστάει  αρκετούς μήνες  μπορώ να πω τα εξής
Ως γνωστό τόσο το άρθρο 29 του Ν.1220/1981 (Α’296) που καθόριζε το τρόπο και τη διαδικασία παροχής προστασίας σε Έλληνες ναυτικούς που είναι ναυτολογημένοι σε πλοία υπό ελληνική σημαία συμβεβλημένα ασφαλιστικά με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο σε περίπτωση εγκατάλειψής τους από τον πλοιοκτήτη στην αλλοδαπή και το άρθρο 205 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου δεν επαρκεί για την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που προκαλεί στους ναυτικούς η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους για τους ναυτεργάτες που εργάζονται στην Ελλάδα .
Έτσι προκειμένου να εξοφληθούν  ‘Έλληνες  ναυτεργάτες  που  μένουν απλήρωτοι σε πλοία στον Πειραιά και σε άλλα περιφερειακά  λιμάνια ήρθε ο νόμος 3816/2010 που δίνει τη δυνατότητα σε εγκαταλελειμμένους ‘Έλληνες  ναυτεργάτες να λάβουν από το NAT αποδοχές μέχρι ενός τριμήνου, έναντι καθυστερημένων βασικών μισθών και επιδομάτων.

H διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουνίου 2009, αφού από τότε χρειάστηκε να γίνουν εκταμιεύσεις για να δοθούν χρήματα σε απλήρωτους ναυτικούς των πλοίων που ανήκαν στην GA Ferries, συμφερόντων Γ. Aγούδημου

Όπως έχει γίνει γνωστό, το Ταμείο θα διεκδικήσει τα χρήματα από πλειστηριασμούς πλοίων, στους οποίους πάντως όπως λένε  έγκυρες πηγές δεν μπορεί να προχωρήσει το NAT παρά μόνον οι ΔOY, στις οποίες διαβιβάζονται οι οφειλές.
Σας παραθέτω τον εν λόγω νόμο μόνο θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο σημείο που οι εγγυημένες παροχές  προς τους ναυτεργάτες είναι ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ για αυτό θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στο χρονικό διάστημα και στο ΕΝΑΝΤΙ που σας δίνει η εν λόγω εταιρεία να αναφέρεται το χρονικό διάστημα 

ΝΟΜΟΣ 3816/2010

Ν. 3816/2010
Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ 6/τ. Α'/26.1.2010)
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11

Α. Αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν.1220/1981 (ΦΕΚ 296 Α΄)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του ν. 1220/1981 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση εγκατάλειψης στην αλλοδαπή ή ημεδαπή Ελλήνων ναυτικών, που είναι ναυτολογημένοι σε πλοία υπό ελληνική σημαία ή ξένα, συμβεβλημένα με το «Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο» (Ν.Α.Τ.), λόγω μη τήρησης από τον πλοιοκτήτη των διατάξεων περί μισθοτροφοδοσίας:
α) Καταβάλλονται από το Ν.Α.Τ. και ειδικότερα από το «Κεφάλαιο Ασθένειας και Ανεργίας» έναντι των καθυστερημένων βασικών μισθών και επιδομάτων, αποδοχές μέχρι ενός τριμήνου, όπως αυτές καθορίζονται από τις οικίες συλλογικές συμβάσεις. Η καταβολή αυτή γίνεται με βάση κατάσταση, που περιλαμβάνει το πλήρωμα και τις αποδοχές του και έχει εγκριθεί από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία ή από την Επιτροπή της παραγράφου 3. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η γνώμη της Επιτροπής. Η βεβαίωση από το Ν.Α.Τ. ότι έχει εκδοθεί για κάθε ναυτικό, που έχει εγκαταλειφθεί, επιταγή για την παραπάνω καταβολή, συνεπάγεται αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης ναυτικής εργασίας και κλείσιμο του ναυτολογίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2.
β) Ο επαναπατρισμός των ναυτικών, που έχουν εγκαταλειφθεί στην αλλοδαπή, καθώς και η καταβολή των μικροεξόδων του ταξιδιού, γίνεται με τη φροντίδα της Εστίας Ναυτικών, σύμφωνα με τις σχετικές περί αυτής διατάξεις.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν αναδρομικά από 1ης Ιουνίου 2009. Για την περίοδο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στο ΦΕΚ η Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 1220/1981 μπορεί να γνωμοδοτήσει ώστε η καταβολή της παραγράφου 1 στοιχείο α΄ του άρθρου 29 του ν. 1220/1981 να αφορά περίοδο μεγαλύτερη του τριμήνου και μέχρι ενός εξαμήνου.


Υ.Γ Ο νόμος καλύπτει τους ναυτικούς έστω και για ένα τρίμηνο όμως ποιός καλύπτει όλους τους Έλληνες φορολογούμενους από την ασυδοσία του κάθε εφοπλιστή ή της κάθε ναυτιλιακής εταιρείας  και μάλιστα σε μια περίοδο που όλοι οι Έλληνες υφίστανται την οικονομική κρίση που αυτοί δημιούργησαν ?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top