Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Το CISD (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ AΝΑΠΤΥΞΗ )μπορεί και θέλει να βοηθήσει την Σύμη όπως και κάθε Δήμο .


Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ AΝΑΠΤΥΞΗ»    (CITIZENSINSPECTORATE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT ) πιστό στους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε κυρίως   στη διασφάλιση μιάς  υψηλούς ποιότητας  διαβίωσης  και περιβάλλοντος μέσα από μια σαφή και ολοκληρωμένη θεώρηση των τριών διαστάσεων της ζωής, οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον με την διαμόρφωση εναλλακτικών ολοκληρωμένων προτάσεων για μια ποιοτική ανάπτυξη, με ριζοσπαστικές αλλαγές σε κάθε τομέα πολιτικής της Διοίκησης (παιδεία, πολιτισμός, δικαιοσύνη, περιβάλλον, οικονομία, κλπ.) έχει προχωρήσει στην δημιουργία θεματικών επιτροπών.
Οι θεματικές αυτές επιτροπές αποτελούμενες από επιστήμονες  , φορείς  ή και Πολίτες   επεξεργάζονται , εκπονούν και αναδεικνύουν στρατηγικές και σχέδια δράσης, με σκοπό να επιδράσουν αποτελεσματικά στον τρόπο λήψης των αποφάσεων, σε κάθε τομέα πολιτικής οποιουδήποτε επιπέδου της Διοίκησης .
Οι προτεινόμενες λύσεις σε διάφορα θέματα που απασχολούν τους πολίτες είναι πάντα τεκμηριωμένες και με ενημέρωση του γενικού συνόλου για οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί, με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς σκόπιμη επιλεκτικότητα .
Ήδη έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς με πολύ θετικά αποτελέσματα και πολλοί δήμοι έχουν ζητήσει την συνδρομή μας και βοήθεια . Η δε δήμαρχος της γειτονικής μας  Τήλου η κ Μ.Καμμά είναι μέλος του Παρατηρητηρίου μας
Οι δύο εταίροι που συμμετέχουμε ενεργά στο CISD καθώς και πολλά άλλα αξιόλογα άτομα μέλη μας ή μη , που με διάφορους τρόπους γνωρίζουν τα της Σύμης ( όπως γνωρίζουν ότι αγαπάμε πραγματικά την Σύμη και νοιαζόμαστε για αυτή ) Ευελπιστούμε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για το νησί μας της οποίας τα προβλήματα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και στόχο έχουμε την επίλυση τους αρκεί να το θελήσουν οι τοπικές μας αρχές και κυρίως η τοπική κοινωνία της γιατί αρχή του παρατηρητηρίου είναι η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ . 
Όπως σας είπα αυτή την στιγμή τρέχουμε πολλές θεματικές ενότητες τις οποίες θα σας ανακοινώσω και αυτή που τρέχει τελευταία είναι η πιο κάτω 


Το αντικείμενο της παραπάνω ΘΥΕ είναι η ενασχόληση με την συμμετοχή σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα για την υποστήριξη των δράσεων του CISD ή αυτών συνεργαζόμενων φορέων και ειδικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης!  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top