Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Τι είναι οι Ενεργειακά Αειφόροι Δήμοι;

 Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Τι είναι οι Ενεργειακά Αειφόροι Δήμοι;

Στις μέρες μας, ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας αναδεικνύεται μέσα από πλήθος πολιτικών και κατευθυντήριων Οδηγιών της Ε.Ε. που κάνουν σαφή αναφορά στην ανάγκη ενεργοποίησης των τοπικών αρχών με στόχο τη δημιουργία Ευρωπαϊκών Ενεργειακά Αειφόρων Δήμων. Ενεργειακά Αειφόρος Δήμος καλείται ένας Δήμος όταν ενσωματώνει στις δραστηριότητές του και εφαρμόζει ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια.

Το Σχέδιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας, προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες επεμβάσεις και δράσεις για την ενέργεια, ώστε να καλύπτονται όλοι οι τομείς κατανάλωσης του Δήμου (κτίρια, οδοφωτισμός, προμήθειες, εξοπλισμού, μεταφορές, ενεργειακή συμπεριφορά).

Ο Ενεργειακά Αειφόρος Δήμος είναι στην ουσία ένας Δήμος, του οποίου οι αρχές έχουν δεσμευτεί και προωθούν την εφαρμογή τέτοιων δράσεων...

http://www.cres.gr/pepesec/pepesec.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top